تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: پیشینه ی ایران ،

کَهرمانان (قهرمانان) مردم کوچک

نادانی رو به خردمندی کرد و گفت فلان کس ، پولدارترین مرد شهر است . باید از او آموخت و گرامیش داشت .

خردمند خندید و گفت فلانی کیسه اش را از پول انباشته آنگاه تو اینجا با جیب تهی بر او می بالی و از من می خواهی همچون تو باشم ؟!

نادان گفت خوب گرامیش مدار ، بزودی از گرسنگی خواهی مرد .

خردمند خندید و از او دور شد . از گردش روزگار مرد دارا در کام دزدان افتاد و آنچه داشت از کف بداد و دزدان کامروا شدند . چون چندی گذشت همان نادان رو به خردمند کرد و گفت فلان دزد بسیار توانمند است باید همچون او شکست ناپذیر بود . و خردمند باز بر او خندید و فردای آن روز دزد به چنگال سربازان فرمانروایی گرفتار شده ، برهنه اش نموده و در میدان شهر تازیانه اش می زدند که خردمند دید نادان با شگفتی این رویداد را می بیند . دست بر شانه اش گذاشت و گفت چه کهرمان هایی داری؟! هر یک چه زود سرنگون می شوند! نادان گفت کهرمان های تو هم به خواری می افتند . خردمند خندید و گفت کهرمانان من در آوند (ظرف) اندیشه تو جای نمی گیرند ، همین جا بمان و تازیانه خوردن آن که گرامیش می داشتی را ببین ، و با خنده از او دور شد .

اندیشمند کشورمان ارد بزرگ می گوید : کهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .  

 

به گفتار بانو یاسمین آتشی و ویرایش پارسی از اردوان

 

پیوست : یاسمین آتشی

پیوست : پهرست جستارها

جُستارک ها: بانو یاسمین آتشی ، داستانک ، رستاخیز فرهنگی ،

...

نویسنده : اردوان
1390/10/23تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان