تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: پیشینه ی ایران ،

بخش دوم – داستانک 2

ویرایش پارسی از اردوان

 

سپارش1 افریدون2 به فرزندانش

افریدون که در زمین مهربانی چیزی مگر تخم اندرز نکِشت3 برای فرزندانش دستینه4 ای نوشت که دفتر روزنگار نامه زندگانی‌هاست در آن چیزی منویسید مگر آنچه بهترین کارها و یادگارهاست.

 

صفحه ی دهر بُوَد دفتر عمر همه کس <><><> اینچنین گفت خردمند چو اندیشه گماشت

خرم آنکس که در این دفتر پاک از همه حرف <><><> رقم خیر کشید و اثر خیر گذاشت

 

1- سپار (از سپردن) + ش > سفارش / وصیت

2- افریدون/فریدون > شاهنامه شناسان گمان می کنند که فریدون همان کوروش بزرگ/دوم هخامنشی است!

3- کِشتّن > کاشتن / زراعت کردن : کش+ا+برز+ی (کشاورزی) از همین ریشه است

4-دستینه : توقیع

 

**این نوشته ها اگز بدرودنامه کوروش بزرگ را خوانده باشید بگی نگی همسانند**

جُستارک ها: رستاخیز فرهنگی ، بهارستان جامی ، فریدون ، کوروش بزرگ ، داستانک ،

...

نویسنده : اردوان
1391/01/18تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان