تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: زبان پارسی ، پیشینه ی ایران ، تلنگر و هشدار ،

درود!

 

تا امروز که رستاخیز فرهنگی رو سرپا نگه‌داشتم دو دگرگونی در اندیشه و واژه‌های رستاخیز فرهنگی رخ داده که باید به زبان واژه‌ها گویم:

 

1-کوشیدم دیگر از واژگان "تازی" و "تازیک" تا جایی که جان ِگفتار آسیب نبیند کارگیری نکنم و بجای آن از واژگان "عرب" و "عربی" بهره ببرم چراکه برخی بازدیدکننده ها یا بهتر بگویم هم‌میهنان واژه "تازی" رو دشنام‌واره و ستیزه‌جویانه(لجوجانه) می دانند و اینگونه به راستی سخن رستاخیز فرهنگی بدگمان می شوند و از آرمان‌های رستاخیز فرهنگی دور می شوند و باز هم داستان کهن نژادپرستی پهن می شود و ...!

 

2-چندگاهی است که بر آن شدم تا بجای زبان "پارسی" از زبان "ایرانی" بهره ببرم زیراکه برخی دوستان به من انگِ پان‌فارسیسم زده و باز هم داستان نژادپرستی رخ می دهد...!

زبان‌ها از این پس:

1-پارسی > زبانی که تنها نژاد پارس‌ها گویش‌می کردند ، زبان هخامنشیان

2-پهلوی > زبانی که در دوران‌های گوناگون به فارسی‌میانه دگرنامیده شده است و زبان اشکانیان بوده است که در دوران ساسانی زبان دیوانی(اداری) ایران‌ما شده است.

و زبان های لری و کردی و ترکی و عربی و ...

 

از این پس زبان امروزین را بنام زبان "پاک" یا "ایرانی" خواهم نامید و چون پیش‌از این هم گفته بودم که زبان سره ای که ما بدنبال آن هستیم آمیخته ای از زبان‌های ایرانی است ، ما از واژه هایی که در زبان کردی و لری و خراسانی هست واژه می گیریم و نامش زبان پارسی ‌سره نیست با اینکه بیشتر واژه های زبان ما پارسی است ولی من نام "ایرانی" را بر آن می‌گذارم تا برچسبِ نژادپرستی و ... بر ما نچسبانند!

 

من هنوزم میگویم که میهن‌پرست هستم و نژادپرست نیستم!

 

بزودی درباره ی اینکه سازنده دبیره میخی پارسی باستان کیست؟! فرسته ای نوشته و می فرستم!

 

اخگر مهرتان فروزان!

جُستارک ها: زبان ایرانی ، زبان پارسی ، زبان عربی ، زبان پهلوی ، تازیک ، رستاخیز فرهنگی ،

...

نویسنده : اردوان
1391/02/2تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان