تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: زبان پارسی ،

به یاری دادار ریومند و توانا

 

درود بر همه آفریدگان آفریدگار بی‌همتا!

 

همانگونه که پیش‌تر‌ گفتم دوست‌ندارم برای هر زمینه از نویسندگی یک تارنگار درست کنم –مجالش هم نیست- برای همین هم در اینجا از هرچیزی که به ایران و زبان ایران وابستگی داشته‌باشه می‌نویسم ولی با این همه نمی‌توانم که یک بار درباره پیشینه و یک بار درباره جشن‌ها و یک بار هم درباره زبان و ... بنویسم از این‌رو امروز پاره ای از واژگان ایرانی(اوستایی ، پهلوی و پارسی) که در گذر زمان به زبان عربی –و گاهی دوباره به فارسی- راه‌یافته‌اند را برای آشنایی بیشتر دوستان هم‌میهن و شاید هم‌فرهنگ –و ناآگاهان-  گردآوردم که به فرنود(دلیل) کرانمندی(محدودیت) نوشتاری در میهن‌بلاگ امروز 20 واژه را در دنباله نوشتار(پیگیری) می‌نویسم!

 

برای خواندن اینجا کلیک کنید!


 

1-                کورپان > قربان > به سربریدن رمه در عربی ذبح هم گفته‌می‌شود ولی قربان هم کاربرد دارد (به فارسی بازگشته‌است)

 

2-                کفش > کفش > کفّاش در پارسی برابر کفش‌گر است و واژه عرب نیست!

 

3-                کانون > قانون > قوه‌مقننه در زبان امروز کاربرد دارد و برابر آن انجمن دات‌نویسان (=رایه:دولت) است.

 

4-                گدا > کدا > کدی ، تکدّی ، متکدّی ، تکدّی‌گر که برابر گدا است و برخی بزرگان میهن آریایی‌مان برای بی‌ادبی‌نکردن به این‌کاره‌ها از واژه تکدی‌گر بهره‌می‌برند تا خدا و بنده خدا هم خوششان بیاید!!!

 

5-                استاریاب > اسطرلاب : دستگاهی برای ستاره‌نگری (رصد) که ایرانیان ساختند. *بیشتر زبان‌های فرنگی ریشه ایری دارند!

 

6-                پرسنگ > فرسنگ >  فرسخ > برزخ: در قرآن به چم مرز میان دو جای یا چیز بکار رفته‌است (بهشت‌و‌دوزخ).

 

7-                دِن(پهلوی):شریعت و قانون‌آسمانی > دین ،ادیان ،متدیّن : در پارسی برابر پارسا و آیین‌دوست است.

 

8-                چراغ > سراج : در قرآن به چم روشنایی و فروزاننده و چراغ بکار‌رفته‌است.

 

9-                نسک (پهلوی):کتاب > نسخ ، نسخه:کتاب

 

10-          ماندن ، مانَک > مانی > معنی ،معنا:برابر چم در پارسی است. *ماندن: به چیزی‌ماندن ، در‌جایی ماندن و ...

 

11-          سایه > ساعه > ساعة ،ساعت : برابر تِسوک/تِسو در اوستایی (یک بیست‌و‌چهارم) است. *در گذشته زمان‌سنج‌ها آفتابی بودند و با میزان سایه پدیدار شده از گردش آفتاب بر روی زمین سنجیده‌می‌شد.

 

12-          استوانه > استوانه ،اسطوانه

 

13-          کالبد > قالب ،قلب ،قلوب:برابر دل‌ها در پارسی.

 

14-          مزگد (پهلوی):نمازگاه > مزجد > مسجد، سجاد ،سجده:برابر کُرنش و به‌خاک‌افتادن است. *در زبان لری(شاخه‌ای از پهلوی؟) ، مَچِّد گفته‌می‌شود.

 

15-          گاهوک > تابوت:چارگوشه‌چوبی که مرده را با آن از میرِش‌گاه به گورستان می‌برند.

 

16-          مهراب > محراب:جای‌گاهی در نمازخانه که در آنجا پیش‌نماز می‌ایستد. *از آیین مهری برگرفته‌شده‌است.

 

17-          گوژ > قوز:به خمیدگی‌پشت گویند که بیشتر در هنگام پیری‌است. *هنوز واژه گوژپشت را می‌شناسیم! ، کوژ هم برگرفته از گوژ است که به آینه محدّب گفته می‌شود.

 

18-          چلیپا > صلیب:نماد جهانگیری‌است. *گویا نماد اسکندر اشکانی بوده‌است و در آینده به آیین ترسایی درون‌شده و همه گمان می‌کنند که نماد عیسی است!

 

19-          پُرُهان > برهان:در قرآن بکار رفته‌است.، مُبرهَن:چیزی که همچون روز روشن است و نیازی به فرنود‌آوری و دلیل‌آوری ندارد.

 

20-          مه‌روز > مَوروخ ،مُوَرخ ،تاریخ:پیشینه. *مه‌روز در زبان ایران به چم روز ماه بوده که با سی نام شناخته‌می‌شده ولی در عربی تاریخ ساخته‌شده و به رویدادهایی که گذشته و می‌دانیم و شایسته‌است که بدانیم گفته‌می‌شود.

 

 

به یاری اورمزد دنباله‌دارد.

 

**چنانچه ریشه واژه ایرانی را درست ننوشتم یا چیز نادرستی نوشتم و شما آگاهی دارید خواهش دارم که به من گوشزد کنید.

 

اخگر مهرتان فروزان!
جُستارک ها: فروشگاه واژه ، رستاخیز فرهنگی ، زبان پهلوی ، زبان اوستایی ، زبان پارسی ، زبان عربی ،

...

نویسنده : اردوان
1391/02/13تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان