تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: زبان پارسی ،

درود!

 

یک بخش دیگه بنام "کارگاه واژه سازی" به زبان پارسی افزودم که در اون به "وند" ها و "یارواژه(تکواژ کمکی)" های واژه ساز و ... می پردازم

این بخش رو با پسوند "انه" می آغازم

 

پسوند "انه" بیشتر برای برواژه سازی(قیدسازی) کاربرد دارد که بسیاری از برواژه ها از تکواژ+انه ساخته شدند برواژه هایی همچون :

"خرد+مند+انه" ، "مرد+انه" ، "دیو+انه(که به زاب=صفت دگرگون گشته است)" "دلبَرانه (=عاشقانه)" و ...

 

ولی کاربرد مِهند (مهم) دیگری دارد که با افزودن "انه" به بسیاری واژگان ، مزد (حق و حقوق) ویژه ی  کاری را می نمایند.

خموشانه = حق السکوت

آموزانه = حق التدریس

پژوهانه = حق التحقیق

کارانه = حق العمل

نمایانه = حق التبلیغ

و ...

 

که بیشتر برای واژگان تازی که دارای "حق الــ" هستند کاربرد دارد

 

 

پیوست : کارگاه واژه سازی

پیوست : زبان پارسی

جُستارک ها: واژه سازی ، کارگاه واژه گزینی ، واژه های پارسیه ، دایره المعارف ، لغتنامه ، کلمه های فارسی ، زبان پارسی ، زبان تازی ،

...

نویسنده : اردوان
1390/11/7تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان