تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: تلنگر و هشدار ، پیشینه ی ایران ،

پرسشی از من در تارنگار گفتمان دروغهای تاریخ که بسیاری از دروغهای تاریخ اشکانیان و هخامنشیان رو واستون روشن می کنه!!

 

پرسش:  توی تاریخ اشکانیان اومده که فریاپت پدر ارشک پسر اردشیر (یا داریوش) دوم هست این رو چگونه ارزیابی می کنید؟!

   پاسخ از بانو پرنیان حامد :  من که می گوییم برداشتند برایمان تاریخ نوشتند خودشان هم توش ماندند شما باور ندارید!  داری هوش (داریوش) و یا ارد +شیر هر دو لقب مذهبی است,  پادشاهان هخامنشی داشتند ولی پادشاهان ماد قبل از آنها این القاب را داشتند.  این تاریخی که شما اینجا آوردید از همان  تاریخ یونانیان است که شاهان را با هم قاطی کردند و برایمان دیکته کردند.  کتیبه داریم تخت جمشید نوشته:  ارشک پسر اردشیر سوم  است.  حالا منظور از این فریاپت خود اردشیر سوم پسر اردشیر دوم است؟ و بعد طبق همین تاریخ های دیکته شده ارشک (ارشاک) پسر فریاپت در سال 247 ق.م در باختریش از فرمان اکاتوکلیس (سردار الکساندر) سر کشید و دولت اشکانی را در ایران استوار کرد.  به به عجب جالب شد پسر اردشیر سوم پادشاه هخامنشی یا پسر برادر او فرقی ندارد,  قبل از حمله الکساندر یونانی به ایران از دستور سرداری که الکساندر یونانی  به حکومت ایران گذاشته بود!  سر پیچید و حکومت اشکانی را (قبل از به حکومت رسیدن  داریوش سوم  که تازه قرار بود 6 سال بعد به دست الکساندر یونانی کشته شود!) در ایران در سن 110 سالگی  استوار کرد.

حال اگر الکسندر یونانی (320 ق.م  واقعا اسکندر (75.ق.م ) نباشد چه می شود؟  این 247 ق.م که نوشته می شود 73 سال بعد از حمله  الس (والی) اندروس (سوریه ) به باختریش که موصل روبه روی نینوا بوده است که در زمان گشتاسپ نامی در ایر- ان و حدود داریوش اول هخامنشی در پارس بوده است.  پادشاهی که پس از گشتاسپ بوده است بهمن نام دارد که لقب او در متون ساسانی  اردشیر است.  نوه او ارشاک در موصل و نینوا حکومت اشکانی را پایه گذاری می کند و پس از فتح سوریه توسط آنان لغت الس اندروس تبدیل به اشک اندروس می شود. پادشاهان این گروه تا اشک هفتم همزمان با حکومت هخامنشی بوده اند.  و بر روی سکه های این پادشاهان اشکانی شاه نوشته شده است و نه شاه شاهان!  میتری دات ( مهرداد اشکانی ) اشک هفتم است و در سال 73 ق.م حکومت هخامنشی را شکست داده لقب شاهشاهان را به خاندان اشکانی می آورد.  سکه او اولین سکه اشکانی است که روی آن شاه شاهان نوشته شده است.

تازه این که اینجا نوشتم برایتان دقیق هم نیست من شش سال دنبال تفاوت اسکندر و الکساندر بودم اسناد اشکانیان در این تحقیق اجبارا جمع شده است.  هنوز نشسته ام این اسناد را مرتب کنم و پشت سر هم منطقی بگذارم,  اما با همین اسناد نا مرتب خودتان قضاوت کنید کدام حرف منطقی تر است تاریخ کهن ایران یا تاریخ ایران نوشته شده توسط  یونانی ها؟! (تازه باز هم اون مورخ اصلی یونانی درست نوشته این مفسرین بعدی برداشتند همه تاریخ را قاطی هم کردند.) اما چه اصراری است به تفسیر و مقایسه و پیدا کردن واقعیت شاهان  تاریخی که یونانی برایمان  نوشته!  خودمان اصل این تاریخ را در اختیار داریم.

 

 

جُستارک ها: هخامنشیان ، اشکانیان ، ارشک هخامنشی ، فریاپت ، ارشک اشکانی ، اسکندر مقدونی ، دروغ های تاریخ ،

...

نویسنده : اردوان
1390/11/9تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان