تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: تلنگر و هشدار ، زبان پارسی ، پیشینه ی ایران ،

درود!

 

گذشته چراغی است که با در دست داشتنش می توان راه آینده را نمایاند
کسانی که این چراغ را در دست ندارند باید چهار چشمی تاریکی را بنگرند ، یا کور می شوند و هرگز نمی رسند یا بسیار نابه هنگام می رسند!
"اردوان"

پس جان مادرتون تاریخ ایران رو از نو بیآموزید و هر گفته ای رو هم باور نکنید!

اگه می خواهید تاریخ سرزمینتان را از نو بیآموزید هرچه نوشته درباره ی ایران می بینید بخوانید و به اندیشه بسپارید!!

افسانه هایی چون الکساندرس یونانی و چنگیزخان و تازیان و ... رو هم باور نکنید!


امروزه که تارکده یا اینترنت فراگیر شده به دستاویزی برای ربایش اندیشه ی ناآگاهان دگرگون شده و هرکسی از سوی گروهی باید شماری را بسوی اندیشه های گروهش بکشاند!

واژه هایی را درکنار هم می چینند و بنام سخن کوروش یا پادشاهان سرشناس دیگر ایرانی به خورد ناآگاهان می دهند و آنان هم که آگاهی ناچپزی از داستان کوروش و برجاماندگان از دوران هخامنشی نمی دانند می پذیرند که سخن ... است و کم کم به خود آمده و خود را در گروهی که اندیشه اش را هم از سر نمی گذراندند می بینند!!
هتا اگر کمی دانایی در آن زمینه داشته باشند و خواهنده ی بُنمایه (طالب منبع) شوند با یک چیز کشکی بر راست بودن آن باور پیدا می کنند!!

باید این را دانست که هنوز  سخنی بنام کوروش در هیچ نسکی پیدا نشده و اگر هم باشد بسیار اندک است
در تارنمای ارزشمندی سخنی از کوروش خوانده بودم :
سره نویسی: چپیره ای باشنده نیست ونکه چپیرگان هستند
امروزی : جامعه وجود ندارد بلکه جوامع وجود دارند

این تنها سخنی است که از کوروش برجا مانده ولی شوربختانه برای آن بُنمایه ای پیدا نکردم ولی با همانندی که به داستان های کوروش دارد به گمان فراوان از کوروش است!

 

از داریوش هم تنها یک سخن مانده که آن هم آرزونامه ی اوست : بار اهورامزدا ! این سرزمین را از خشکسالی ، دشمن و دروغ دور گردان.


بدرود!

جُستارک ها: سخنان کوروش ، سخنان داریوش ، سخنان کمبوجیه ، سخنان پادشاهان ، دروغ ، آرزونامه داریوش ، تنها سخن کوروش ،

...

نویسنده : اردوان
1390/11/10تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان