تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: زبان پارسی ،

درود!

 

زبان من (پارسی نه بارسی) با اندازه ای واژه سازه که بسیاری واژه هنوز روی کاغذ نیومده تا شمرده بشه!

برای واژه سازی اینگونه واژگان بیگانه که همه تازی هستند یک ساختاره های پیشنهادی دارم که میگم واستون!

 

برای آموزش بُن گیری(پیدا کردن بن کارواژه) به اینجا بروید!

 

 

1-بن گذشته کارواژه برابر + ــُـ + بن اکنون کارواژه برابر

 

برای نمونه چندتا واستون میسازم هالشو ببرید:

     مذاکره = گفتن > گُفت+ــُـ+گو = گفتوگو = گفتگو

     مشاعره = سرودن > سرود و سرا = سرودُسرا

 

**برخی با دو کارواژه درست می شوند :

     معامله = دادن و سِتُدن > داد و ستد

     محاصره = گرفتن و بستن > گیر و بند / گرفت و بست

     و ...

 

2-بن گذشته + مان : برای بسیاری کارساز است

نمونه:

     مناظره = گفتمان

     مکاشفه = یافتمان

    مفارغة = زایمان

     و ..

 

3-برخی ساختاره های پراکنده هم هست:

نمونه:

     مرافعه = ناسازگاری

     مصالحه = سازِش

     ملاطفة = مهربانی/ خوش رفتاری

     مشاجره = داد و هوار

     و ...

 

 

بدرود!

 

 

پیوست : کارگاه واژه سازی

پیوست : زبان پارسی

 

جُستارک ها: زبان پارسی ، برابر واژگان بیگانه ، مفاعله ، رستخیز فرهنگی ، گفتگو ، گفتمان ، مشاره ، ‌سرودسرا ،

...

نویسنده : اردوان
1390/11/14تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان