تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: پیشینه ی ایران ،

گیرش کشور لیدیا

در سال 546 پ.م جنگ لیدیا با ایران آغاز شد.چرایی این جنگ را هرودوت دست درازی شاه لیدیا به مرزهای فرمانروایی هخامنشی گفته و افزوده که کروزوس شاه لیدیا آغازگر جنگ بود.شاه لیدیا بدنبال برافتادن فرمانروایی ماد به اندیشه دستیابی بر زمینهای خاور رود هالیس افتاد و در میان کنش های جنگی کوروش در خاور کشور و بخش آسیای میانه،بخش هایی از خاور آسیای کوچک را که ایرانی نشین بودند و از تبارهای گوم مِری بودند را گرفت.گزارشی که هرودوت درباره جنگ لیدیا و ایران داده است نشان می دهد که شاه لیدیا امیدوار بوده که فرمانروایی کوروش را براندازد و یک فرمانروایی پهناور بسازد.در این گزارش آمده که کروزوس گروهی را با پیشکش های گرانبها به یونان نزد کاهن نیایشگاه دِلفی فرستاده و دیدگاهش را خواستار شده که آیا جنگ با کوروش به سودش خواهد بود یا نه! کاهن به او پاسخ داد که اگر سپاهش را به جنگ کوروش بفرستد فرمانروایی بزرگی را واژگون خواهد کرد.او پس از دریافت پاسخ بله از خدای یونان، به امید آنکه با به راه افکندن یک جنگ فرمانروایی پارس را براندازد به کاپدوکیه تازش کرد.بهانه جنگ کروزوس با ایران نیز خونخواهی شکست آستیاگ بود که شوهر خواهر کروزوس بشمار میرفت.(همچنین کروزوس دایی مادر کوروش بود)

ولی جنگ با ایران برای لیدیا یک رویداد سخت باستانی بود.در سال 545پ.م کروزوس به سختی شکست خورد،کوروش خاک لیدیا را درنوردیده در شهر سارد درآمد و کروزوس را وادار به سرسپردگی کرد و سپس با بزرگواری بخشایش نمود.هرودوت می نویسد که چون کروزوس دستگیر شد،کوروش به او گفت:ای کروزوس! چه کسی به تو رایزنی داد که برپاد من جنگ کنی و به کشورم دست درازی کنی،با اینکه می توانستی با من دوست شوی و از یاری من برخوردار گردی؟کروزوس پاسخ داد:هرچه شد از بخت بلند تو بود،و ناسازگاری بخت بامن کرد آنچه کرد.خدای یونانی ها مرا به این جنگ واداشت و آفریننده ی این جنگ کسی نیست مگر او. وگرنه انسان باید دیوانه باشد که جنگ را بر آشتی برتری دهد.در زمان آشتی پسران پدرانشان را خاک می کنند و در جنگ پدران پسرانشان را به خاک می سپارند.هرآنچه خواست خدایان بود همان شد و گریزی از آن نبود.

با پیروزی 100٪ در این جنگ،کشور لیدیا بدست کوروش بزرگ افتاده و بر شاهنشاهی هخامنشیان افزوده شد و سراسر خاک کشوری که امروزه ترکیه نامیده می شود در درون قلمرو کوروش افتاد و مرزهای شاهنشاهی به دریای اژه رسید.

 

 

پیوست : هخامنشیان

جُستارک ها: کوروش بزرگ ، لیدی ، پارس ، کرزوس ، تصرف لیدی ، ترکیه ،

...

نویسنده : اردوان
1390/11/19تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان