تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: زبان پارسی ،

واژه سازی با پسوند "ـَک"

بخرسندی اورمزدچ

درود!

امروز پس از زمان های آزگاری که تنها داستان و پیشینه می نوشتم میخوام یه فرسته درباره ی زبان پارسی بنویسم

واژه سازی با بهره گیری از پسوند "ـَک":

واژه "ک" در پایان واژگان بسیار کاربرد داره که من تا جایی که بدونم و آگاهی داشته باشم شماری از کاربردهاش رو می نویسم

 

1-خوارشُماری (تحقیر)!

در برخی واژگان برای خوار شمردن و بددهانی بکار گرفته میشه : زنَک – مردک و ...

 

2- کوچکنمایی(تصغیر):

برای نشان دادن کوچکی چیزی گفته می شود: شهرک (شهر کوچک) ، پوشک (پوشنده کوچک) و ...

 

3-مهرنمایی (تحبیب):

برای نمایاندن مهر و دوستی به چیزی‌: دِلَک(دل دوست داشتنی) ، گُلَک ، پسرک(پسر دوست داشتنی) ، دخترک(دختر دوست داشتنی) ، پاپَک (=بابک) و ...

 

4-شمارک سازی (تکسیر):

برای ساختن شمارک های رایشی(کسر های ریاضی) : سِیَک (یک سوم) ، چارک ، دهَک و ...

 

5-ابزارهای نوین:

همچون : بینَک (عینک) ، شنودَک(سمک) ، تپَک (قلب مصنوعی!!) و ...

 

6-کارنمایی:

گل پیچک(گلی که می پیچد!) ، لرزانک (!!ژله!!) ، مترسک (چیزی که می ترساند پرندگان را!!) و ...

و ...

 

 

 

پیوست : کارگاه واژه سازی

پیوست : زبان پارسی

جُستارک ها: کوچک شماری ، تصغیر ، تحقیر ، تکسیر ، تحبیب ، پاپک ، ساختار واژگان ، واژه سازی ، زبان پارسی ،

...

نویسنده : اردوان
1390/11/20تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان