تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: زبان پارسی ،

بخشیدن

بخشیدن در چم درست برابر "قسمت مساوی شدن" است که به نادرست در چم هایی همچون "از گناه کسی گذشتن" ، "چیزی را به کسی دادن" و ... آمده است

 

قسمت شدن/نصف شدن : بخشیدن

قسمت کردن/نصف کردن : بخشانیدن/بخشاندن

از گناه کسی چشم پوشیدند : بخشودن (بن اکنون=بخشا>بخشاینده و بخشایشگر)

چیزی را به کسی دادن : دادن/دهِش کردن/دهانیدن(dah/deh)

 

فرازهایی از این دست:

          کوروش کبیر از اولین پادشاهان منصف عالم است.

          کوروش بزرگ از نخستین پادشاهان بخشنده جهان است.

 

آن دسته از سربازانی که تنها با عینک می بینند معاف شدند

          آن دسته از سربازانی که تنها با بینک می بینند بخشوده شدند

         

          بهرام سیب را به دو قسمت نصف کرد

بهرام سیب را به دو نیم بخشید      

 

پیوست : ریشه یابی واژگان

پیوست : دستور زبان پارسی

پیوست : پهرست جستارها

جُستارک ها: ریشه یابی واپگان ، بخشیدن ، بخشودن ، بخشایش ، بخشنده ، قاسم ، منصف ، کوروش ، کبیرچ ، بخشاینده ،

...

نویسنده : اردوان
1390/11/26تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان