تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته:

بخش دوم داستانک 7

ویرایش پارسی از اردوان

 

سخت ترین چیزها

در کاخ خسروانوشیروان سه تن از دانشمندان گردآمدند ، فرزانه روم و دانای هند و بزرگمهر . سخن بدین جا رسید که سخت ترین چیزهاچیست؟!

رومی گفت : پیری و سستی با ناداری و تنگدستی. هندی گفت تن بیمار با اندوه بسیار. بزرگمهر گفت مرگ نزدیک باشد و کار نیکی نکرده باشی. همگنان از سخن خویش بازگشتند و بزرگمهر را آفرین گفتند.

 

پیش کسری ز خردمند حکیمان می رفت++++++سخن از سخت ترین موج در این لُجّه ی غم

آن یکی گفت که بیماری و اندوه دراز++++++آن دگر گفت که ناداری و پیریست به هم

سِیُّمین گفت که قرب اجل و سوء عمل++++++عاقبت رفت بترجیح سیُّم حُکم حَکَم

 

برای خواندن بیشتر در این زمینه پیوست های نبشته شده در پایین فرسته را نیز بنگرید!

جُستارک ها: رستاخیز فرهنگی ، بهارستان ، داستانک ، ساسانیان ، خسرو انوشیروان دادگر ،
پیوست ها: بهارستان جامی ، ساسانیان ، داستانک ،

...

نویسنده : اردوان
1390/12/14تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان