تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: زبان پارسی ،

قابل و غیرقابل

 

*از این پس واژه های عرب و عربی را بجای تازی بکار می برم تا برخی دوستان دچار بدفهمی/سوء تفاهم نشوند ، کینه ای در گفتن تازی و تازیک در دلم نبوده و نیست"

 

می توان به جای واژه ی "قابل" در "قابل قبول" از "پذیر" بهره برد که بسیار زیباتر است همچنین می توان از "سرواژه+ی" بهره برد: پذیرفتنی

برای "غیر قابل" هم می توان به سادگی از "ناپذیر" بهره برد همچون "پذیرش ناپذیر/ناپذیرفتنی" به جای "غیرقابل قبول"

و یا از "شدنی" و "ناشدنی" بهره گرفت

 

 

یک دسته از واژگان در این زمینه گردآوردم که بزودی شمارشان را بیشتر و بازنویسی خواهم کرد:

 

قابل قسمت: بخش پذیر/بخشیدنی

غیرقابل قسمت: بخش ناپذیر/نابخشیدنی

 

قابل محاسبه: شمارش پذیر/شمردنی

غیرقابل محاسبه: شمارش ناپذیر/ناشمردنی

 

قابل تفکیک: جدایی پذیر/جداشدنی

غیرقابل تفکیک: جدایی ناپذیر/جدا ناشدنی

 

قابل بسط: گسترش پذیر/گستردنی

غیرقابل بسط: گسترش ناپذیر/ناگستردنی

 

قابل کنترل: پایِش پذیر/پاییدنی

غیرقابل کنترل: پایش ناپذیر/ناپاییدنی/افسار گسیخته

 

قابل ارائه: نمایش پذیر/نمودنی

غیر قابل ارائه: نمایش ناپذیر/نانمودنی

 

قابل انتقال: جابجایی پذیر/جابجاشدنی

غیر قابل انتقال: جابجایی ناپذیر/جابجا ناشدنی

 

قابل انعکاس: بازتاب پذیر/بازتابیدنی/بازتافتنی

غیر قابل انعکاس: بازتاب ناپذیر

 

قابل انکسار: شکست پذیر/شکستنی

غیر قابل انکسار: شکست ناپذیر/ناشکستنی

 

قابل ترشح: تراوش پذیر/تراویدنی  (*از کوزه همان بُرون تراوَد که در اوست)

غیرقابل ترشح: تراوش ناپذیر/ناتَراویدنی

 

قابل عفو: بخشایش پذیر/بخشودنی (اینجا)

غیر قابل عفو: بخشایش ناپذیر/نابخشودنی

و ...

 

 

**بسیاری از سرواژگان ما فراموش شده اند که درباره شان در آینده خواهم نوشت.

جُستارک ها: رستاخیز فرهنگی ، واژه سازی ،
پیوست ها: کارگاه واژه سازی ،

...

نویسنده : اردوان
1390/12/18تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان