تبلیغات

رستاخیز فرهنگی

هنگام ما هنگامه ی فریاد این بدزاغ هاست### مهر خاموشی، اینک بر نوک گنجشک هاست/ زاغ ها از بدبیاری های ما شاهین شدند### یاد شهبازان ما اینک درون خاک هاست ---- خوش آمدید ، خواهش می کنم مهر ورزیده و با پندارهای خردمندانه تون من رو در بهنویسی یاری کنید! "اردوان"
رستاخیز فرهنگی


برگه ها

زمینه ی فرسته: زبان پارسی ،

آرزونامه نوروزی

 

1        چو هرمزد روز آمد از سال نو <><> بخوانم یکی حافظ از فال تو

2        که آیان اهورا چه خواهد نوشت <><> از این جنگ نیک و بد سرنوشت

3        نیایش کنم با اهورای خویش <><> یکی خواهم از فر و فرهنگ پیش

4        نخواهم نشست پیش بیگانگان <><> که کاری ست سزاوار درماندگان

5        تو ای هست گرداننده از نیستی <><> تو هموار گردان ره دوستی

6        به دشمن ز بهمن مَده سَروَری <><> بچین ریشه ی زشتی از هر وَری

7        تویی آفریننده ی این زمین <><> بر آفردگانت کمی را مبین

8        ببخشا تو آن خرّمی را وِمان <><> بتاران غم و سرکشی را ز جان

9        در این روزهای گریزان ز غم <><> غمی نیشته ، در دل کوچکم

10      که مردم یکی‌دل نیَن هم کنون <><> برادر ، برابر نیَن همچو جون

11      یکی با دگر نیست روشنروان <><> همه خوش‌سخن ،کو ولی در نهان؟

12      اهورای ایران زمین و جهان <><> دگر کن تو این زشتی های زمان

13      به نمّاره ای کن تو ویرایشی <><> بیآرا جهان را به آرایشی

14      تو خود دیگرشمند هستی دگر <><> بیا هال بد را ز چهره نگر

15      دل و جان و دلگشته و دلسِتان <><> همه را جوان دار و روشنروان

16      تن و پیکر نیک دِه بر همه <><> که شرمنده هستم من از این گره

17      گَرَش آبرویی گرفته کسی <><> مَکُن سرنوشت بند هر ناکسی

18      نخواهم دگر آرزویی مگر <><> یکی بودن هرکسی با دگر

19      نیایش نمودم ، چندی که رفت <><> مگر که بِپالایی از رخت بخت

20      همین جا که ایستاده ام رو به تُو <><> بخواهم برای همه روز نو

21      ز پایان چامه ندارم خوشی <><> همه را دگر کن ز هر ناخوشی

24/12/90

 

          پانویس

1        هرمزد : روز یکم هر ماه در ایران باستان

2        آیان [ آ(از آمدن)+ان ] : آینده ، چیزی که قرار است بیاید

3        آرزوی بازآموزی فرهنگ باستانی

4        هرکس به بیگانگان گراید نشانگر درماندگی و خواری اوست

6        دشمن ≠ بهمن : بیگانه ≠ خودی / وَر : سو ، طرف

7        آفرد(آفردن:آفریدن)+ه : مخلوق

8        خرّمی : برکت ، شادی / وِمان=وِمُن : Lurey به ما / بتاران : از بین ببر ، دور کُن

9        نیشته : Lurey نشسته / در این روزهای نوروز که روزهای شادی است

10   نیَن (niyan) : Lurey نیستن / دلهای مردم همچون گذشته به هم نزدیک نیستند

11   روشن+روان : پاک روح ، پاک اندیش / بیشتر مردم از خوبی های هم میگن ولی در نبود دیگران بدی‌های هم رو میگن

13   نماره [ نمار(از نماریدن)+ه ] : اشاره / ویرایش [ ویرا(از ویراستن)+ش ] : تصحیح ، اصلاح

14   دیگرشمند [ دیگر (دگریستن)+ش+مند ] : دگرشمند ، واژگون کننده ، دگرگون کننده

15   دل+گَشته : دلشده ، عاشق / دل+سِتان(سِتُدَن) : دلرُبا ، معشوق / جوان دار : جوان نگهدار

16   گره : عقده / تندرستی ببخشا بر همه ، به من تن درست دادی ولی شرمنده ی کسانی هستم که این داده خدایی رو ندارند

17   اگر کسی نزد تو آبرویی گرفته به آبروی او آینده و سرنوشت را زندانی ناکسان نکن

18   مَگر : به غیر از / همدلی مردم ایران با هم

19   چندی : چند گاهی ، اوقاتی / بپالایی (از پالودن) : تمیز کردن / چهره ی آینده را از ناپاکی ها بزُدا

20   خدا همه جا هست ! / روز نو : روز تازه ، روزی که از دیروز بهتر باشد

21   دگر کُن :‌ متحول کن

جُستارک ها: اردوان ، چکامه های من ، رستاخیز فرهنگی ، چکامه برای میهن ، نوروز ،
پیوست ها: چکامه های من ،

...

نویسنده : اردوان
1390/12/26تارابزار ها
زمان:


جست و جو با گوگل
Google


در رستاخیز فرهنگی

در سراسر اینترنت


« فرستادن برای دوستان »
نام شما :
رایانامه شما :
نام دوست شما:
رایانامه دوست شما:

پهرست جستارها


انبازش گزاری برگه این برگه را به انبازِش بگذارید

پرسمان

هامار تارنگار
  خوش آمدید
نویسندگان:

بینندگان
  • همه بازدیدکنندگان:
  • بینندگان امروز :
  • بینندگان دیروز :
  • بینندگان این ماه :
  • بینندگان ماه پیش :

  • free counters

چند و چونی تارنگار :
  • شمار فرسته ها :
  • شناسه ی شما :

واپسین بروزرسانی

رستاخیز فرهنگی

سخنان بزرگمهر بختگان